ระบบงานสารบรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Sign in


กรณีที่ผู้ใช้งานระบบมี Account Nontri แต่ไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ผู้ใช้ระบบตรวจสอบการใช้งานรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเบื้องต้นโดยเข้าไปที่ www.webmail.ku.ac.th หากผู้ใช้สามารถเข้าระบบเช็คเมล์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ ผู้ใช้งานอาจใส่ Account หรือ Password ไม่ถูกต้อง กรณีที่เข้าเว็บเมล์ตามลิงค์ข้างต้นไม่ผ่านให้ทำการติดต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น2