ระบบประเมินประเมินผู้บริหาร / หัวหน้างาน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีการศึกษา 2561 ภาคปลาย (มกราคม - เมษายน 2562)

การประเมินของท่านเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริหารหน่วยงาน ระบบนี้มีการปกปิดข้อมูลอย่างรัดกุมที่สุด และไม่มีผลใด ๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ลงชื่อเข้าใช้งานระบบประเมิน

ผู้ที่จะทำการประเมินสามารถลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านนนทรี ตัวอย่าง : feduxxx

Sign in


กรณีที่ผู้ใช้งานระบบมี Account Nontri แต่ไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ผู้ใช้ระบบตรวจสอบการใช้งานรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเบื้องต้นโดยเข้าไปที่ www.webmail.ku.ac.th หากผู้ใช้สามารถเข้าระบบเช็คเมล์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ ผู้ใช้งานอาจใส่ Account หรือ Password ไม่ถูกต้อง กรณีที่เข้าเว็บเมล์ตามลิงค์ข้างต้นไม่ผ่านให้ทำการติดต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น2
ขั้นตอนที่ 1
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านนนทรีพื่อทำการประเมินผู้บริหาร และหัวหน้างาน
ขั้นตอนที่ 2
ทำการประเมินผู้บริหาร และหัวหน้างาน

ตามหัวข้อที่ระบบกำหนดให้ครบทุกข้อ
ขั้นตอนที่ 3
เมื่อทำการประเมินครบทุกหัวข้อแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่ม "ส่งผลประเมิน" เพื่อทำการส่งผลการประเมิน
ขั้นตอนที่ 4
เสร็จสิ้นขั้นตอนการประเมินผู้บริหาร และหัวหน้างาน คลิกที่ปุ่ม"กลับหน้าหลัก" เพื่อกลับมาหน้าแรก

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์